St Sava Serbian Orthodox Church
530 77th Ave N St Petersburg FL 33702
RENOVATION OF THE CHURCH HALL ••• РЕНОВИРАЊЕ ЦРКВЕНЕ САЛЕ

Thanks to the goodness of the parishioners of St. Sava Serbian Orthodox Church for renovation of the church hall and kitchen.

This enormous project has been completed successfully thanks to the Church Board, Circle of Serbian Sisters, and other church organizations. Special recognition is due for the work and leadership of Radenko Vukovic and Zoran Vidakovic, and church board president Željko Šljivic. Updates done to the church hall include: a new air conditioning system, new lighting, new sound system, new insulation and ceiling panels, wall plastering, setting up new external and internal doors, organization of kitchen space, etc. We take this opportunity to thank the following: Dragan and Susan Milic, for their sizable donation of 4 double doors (metal), which have a market value greater than ten thousand dollars. Milutin Obrenovic, who installed the doors and new handles. Vukelja Stojanovic for transport of material, generous donation and cleaning of church hall. Zoran Visic and Branko Janjic for their work on updating the air conditioning system. Blazenko, Jovo, and Radislav Lukic, for their help with lighting and the sound system, and the entire Lukic family. Simo Simic, who installed new pipes for the boiler in the kitchen and the sewer system. Darko Kalajdzic, who lent his large waste container for the workers to dispose material during renovations. A big thank you is in order for the help of the Circle of Serbian Sisters especially president Gopa Stanisic for their work and donations, as well as Radenko V. and Zoran Vidakovic, and the monetary donations of other parishioners. Because of this, the church account did not have to be used for these projects. These extensive renovation projects and buying refrigerators, freezers, ovens, and other materials would cost over hundred thousand, if we don't have the labor and monetary help during this project. Thanks to all of the donors, of both time and money, we are now able to gather in the church hall again.

Additionally, the kitchen has also gotten a new look, with new shelving, counters, 2 professional-grade gas ovens, new refrigerators and freezers, 2 storage areas, a new fire protection system, increased capacity of hot water, new ceiling and lighting, and a new air conditioning system which will continue to allow our Circle of Serbian Sisters to work in comfortable conditions and continue to be good role models for the members of our community.

To conclude, we can say this project was a result of love and dedication to our church. Thank you all, and we look forward to our next meetings and gatherings in our newly renovated church hall.

God grant you many years!

 


(74 images)


AFTER RENOVATION

Добротом парохијана цркве Св. Саве у протеклој години је преуређена црквена сала и кухиња.

Овај велики пројекат завршен је упсешно захваљуљући залагању црквеног Одбора, Кола сестар и других црквених организација. Велике заслуге за радове и вођење посла припадају Раденку Вуковиђу и Зорану Видаковиђу и преседнику црквеног Одбора Жељку Шљивићу. Уређење црквене сале укључује: нови систем хлађења, расвете, озвушења, постављање нове изолације и плоча на плафону, глетовање зидова, постављање нових врата споља и унутра, урђење просторија у кухињи,... итд. Користимо ову прилику да се захвалимо Драгану и Сузен Милић на великој донацију за четвора дупла метална врата (у слободној продаји би коштала преко десет хиљада долара). Хвала Милутину Обреновиђу који је поставио врата и нове браве. Хвала Вукељи Стојановићу за превоз материјала, чишћење црквене сале и велики новчани прилог њега и његовог сина Мирослава. Хвала Зорану Вишићи и Бранку Јањићу за радове око система за хлађење. Хвала Блаженку, Јови, Радиславу Лукиђу за помоћ око расвете и озвучња, као и свим осталим Лукиђима. Хвала Сими Симиђу што је поставио нове цеви за одвод канализације и бојлер у кухињи. Хвала помоћницима који су помагали са откопавањем цеви. Хвала Дарку Калајџићу што је дао на кориштење велики контејнер за сав отпад током реновирања. Великом помоћи Кола сестара предвођено Гопом Станишић, радом и донацијама Раденка В. и Зорана Видаковића, као и добротом других парохијана новчана срдестав нису коришћена из црквеног буџета. Овај опсежнан пројекат реновирања и куповине фрижидера, замрзивача, пећи и других материјала би коштао преко сто хиљада долара да нисмо имали помоћ у раду и прилозима. Захваљујићи свим добротворима поново смо у могућности да се окупљамои у црквеној сали. Кухиња је такоће добила своје ново рухо, са новим сталжама, радним столовима, 2 професионалне пећи на гас, новим фрижидерима и замрзивачима, 2 оставе, са противпожарним системом, повећани капацитет топле воде, нови плафон и осветљење и хлађење које мислимо да ће омогућити нашем Колу сестара да настави да буде наш пример у раду за добробит Цркве. Једноставно можемо рећи да је овај пројекат био дело љубави. Хвала свима и радујемо се будућим сусретима у нашој ново реновираној црквеној сали. Живели на многа љета!

Share This:

 
Српска слога
 
Србин има једну мисо 
У срце му Бог уписо: 
Да он сваком добра жели, 
Да сироту не уцвели, 
Да дарује ко му тражи 
И бол свачиј да ублажи.
Само Србин нема слоге, 
Отуда му беде многе. 

Србин има прошлост славну 
Има веру православну,
Има језик – бисер сјајни, 
Има песму – ђердан бајни, 
Има памет – да царује, 
И вештину – да војује.
Само Србин нема слоге 
Отуда му беде многе. 

Србин има бистро око 
И брзину као соко,
Што науми учиниће, 
Што погреши поправиће, 
Свуда стиже, све постиже, 
Нико Богу није ближе. 
Само Србин нема слоге, 
Отуда му беде многе.

Ал' кад Србин стекне слогу, 
Милији ће бити Богу, 
И мајке ће у даљини, 
У Индији и у Кини, 
Својој деци говорити: 
- Желите ли срећни бити 
На Србе се угледајте 
Српском слогом заблистајте!

Church School is held Sundays after the Divine Liturgy

Црквена Школа се одржава недељом после Свете Литургије

Ancient Faith Radio
Diocese of Eastern America
Православни Мисионарски Центар
image
image
image
image
image
image
image
image

The Holy Glorious and All-Praised Leaders of the Apostles, Peter and Paul 

Troparion — Tone 4

First-enthroned of the apostles, teachers of the universe: Entreat the Master of all to grant peace to the world, and to our souls great mercy!

Kontakion — Tone 2

O Lord, You have taken up to eternal rest and to the enjoyment of Your blessings the two divinely-inspired preachers, the leaders of the Apostles, for You have accepted their labors and deaths as a sweet-smelling sacrifice, for You alone know what lies in the hearts of men.

Kontakion — Tone 2

Today Christ the Rock glorifies with highest honor The rock of Faith and leader of the Apostles, Together with Paul and the company of the twelve, Whose memory we celebrate with eagerness of faith, Giving glory to the one who gave glory to them!