St Sava Serbian Orthodox Church
530 77th Ave N St Petersburg FL 33702
SerbFest *** Фестивал

Драги парохијани и пријатељи,

Хвала на подршци нашем парохијском фестивалу током прошлог викенда, захваљући свима Фестивал овог пута је био изузетно успешан. Ценимо вашу подршку у новчаним прилозима, и захвални смо свима који су позвали своје пријатеље да искусе српско гостопримство.

Хвала, такође, и свим радницима који су припремали храну (печење, роштиљ), радили на спремању цркве и имања за фестивал, који су кували и спремали колаче, помагали продају пића, тикета у чишћењу и свему ономе што је било потребно за организацију... без вас би било немогуће све то постићи!

Захваљујемо се парохији цркве Св. Ђорђа, проти Милошу Ждралићу на његовој подршци и парохијана из поменуте парохије. Такође, хвала на наступу фолклорнрне групе "Ђурђевак" из Клиротера. Хвала проти Александру Ђурђевићу и нашим светосавцима из Норт Порта на подршци.

Посебну захвалност дугујемо нашим музичарима: Његошу Рађеновићу, Маји Билић, Горану Манојловићу, Јелени (Шанти) и свима који су наступали у суботу и недељу.

Хвала црквеним организацијама на несебичној помоћи:

- Хвала колу Сестара, Милени Савић, Анђелки Радовановић и свим сестрама.

- Хвала фолклорној групи "Српски Бисер", Мири Булут и одбору фолклора, родитељима, деци.

- Хвала црквеном хору, Стевану Живићу и свим члановима хора.

- Хвала црквеној школи, родитељима и деци.

На крају, али једнако важно, хвала члановима организационог одбора за Фестивал - Младену Владићу, Предрагу Цвјетковићу, Зорану Мијатовићу, Џенет Модраковић, Гордана Лончарски, Марији Живић -хвала на њиховом неуморном раду и труду.
Ако Бог да видимо се у још бољем издању на Фестивалу следеће године.

Хвала и живели на многа и блага љета!

Драган Жарић, свештеник

++++

Dear parishioners and friends,

Thank you for the support of our parish festival during the last weekend, thanks to everyone. The festival was extremely successful this time. We appreciate your support in financial contributions, and we are grateful to everyone who invited their friends to experience Serbian hospitality.

Thanks also to all the workers who prepared the food (roasting meat , barbecue), worked on preparing the church and property for the festival, who cooked and prepared cakes, helped sell drinks, tickets, for cleaning and everything that was needed for the organization. .. without you it would be impossible to achieve all this!

We thank the parish of the church of St. George, protopresbyter Miloš Ždralić for his support and the parishioners from the mentioned parish. Also, thank you for the performance of the folklore group "Đurđevak" from Clearwother . Thanks to Aleksandar Đurđević and our brothers are sisters from North Port for their support.

We owe special gratitude to our musicians: Njegos Radjenovic, Maja Bilic, Goran Manojlovic, Jelena (Shanta) and everyone who performed on Saturday and Sunday.

Thanks to the church organizations for their selfless help:

- Thank you to the circle of sisters, Milena Savić, Andjelka Радовановић and all the sisters.

- Thanks to the folklore group "Srpski Biser", Miri Bulut and the folklore committee, parents, children.

- Thanks to the church choir, Stevan Živić and all members of the choir.

- Thanks to the church school, parents and children.

Finally, but equally important, thank you to the members of the organizing committee for the Festival - Mladen Vladic, Predrag Cvjetkovic, Zoran Mijatovic, Janet Modrakovic, Gordie Loncarski, Mary Zivic - thank you for  tireless work and effort.
God willing, see you in next year in even better edition for Festival.

Thank you and God bless you many years!

Rev. Dragan Žarić, priest

 


(20 images)


Share This:

 
Српска слога
 
Србин има једну мисо 
У срце му Бог уписо: 
Да он сваком добра жели, 
Да сироту не уцвели, 
Да дарује ко му тражи 
И бол свачиј да ублажи.
Само Србин нема слоге, 
Отуда му беде многе. 

Србин има прошлост славну 
Има веру православну,
Има језик – бисер сјајни, 
Има песму – ђердан бајни, 
Има памет – да царује, 
И вештину – да војује.
Само Србин нема слоге 
Отуда му беде многе. 

Србин има бистро око 
И брзину као соко,
Што науми учиниће, 
Што погреши поправиће, 
Свуда стиже, све постиже, 
Нико Богу није ближе. 
Само Србин нема слоге, 
Отуда му беде многе.

Ал' кад Србин стекне слогу, 
Милији ће бити Богу, 
И мајке ће у даљини, 
У Индији и у Кини, 
Својој деци говорити: 
- Желите ли срећни бити 
На Србе се угледајте 
Српском слогом заблистајте!

Church School is held Sundays after the Divine Liturgy

Црквена Школа се одржава недељом после Свете Литургије

Ancient Faith Radio
Diocese of Eastern America
Православни Мисионарски Центар
image
image
image
image
image
image
image
image

The Holy Glorious and All-Praised Leaders of the Apostles, Peter and Paul 

Troparion — Tone 4

First-enthroned of the apostles, teachers of the universe: Entreat the Master of all to grant peace to the world, and to our souls great mercy!

Kontakion — Tone 2

O Lord, You have taken up to eternal rest and to the enjoyment of Your blessings the two divinely-inspired preachers, the leaders of the Apostles, for You have accepted their labors and deaths as a sweet-smelling sacrifice, for You alone know what lies in the hearts of men.

Kontakion — Tone 2

Today Christ the Rock glorifies with highest honor The rock of Faith and leader of the Apostles, Together with Paul and the company of the twelve, Whose memory we celebrate with eagerness of faith, Giving glory to the one who gave glory to them!