St Sava Serbian Orthodox Church
530 77th Ave N St Petersburg FL 33702
Креативна Радионица

Човек је биће које може да нађе начин да ствара нешто душекорисно користећи различите методе. Управо време под пандемијом (корона вирус) потврђује ову племениту мисао.

 

Иако се, из објективних разлога, дуже време налазимо под забраном јавних окупљања, жеља попадије Изворинке Жарић је била да настави са радом са децом преко интернета. На овај начин потрудили смо се да испунимо наше домове и нашу дечију страницу лепим радовима. Ишчекујући прославу празника Цвети, као и најрадоснијег празника Христовог Васкрсења, један број наше дечице је био вредан и креативан у својим домовима.

 

Користећи православну бојанку ’’Свети Срби’’, коју је издало наше Епархијско одељење за просвету, на један веома креативан начин, наша деца су имали задатак да обоје цртеж два светитеља или светитељке, а уједно и да напишу неколико реченица из њихових житија. Захваљујемо се родитељима и деци која су учествовали у креативној радионици: Емилији и Ени Стојанчевић, Кристини Ждрало, Андреји и Маји Недић, Андрија Полић, Јован и Гаврило Жарић. Јован и Гаврило су радили радове већег формата уз помоћу оца Драгана Жарића. Цртеже на дрвеној подлози је припремио отац Драган, док су дечаци неколико дана бојили у сегментима.

 

У међувремену, било је разговора о томе како да се уради позадина на цртежима. Имали смо две могућности: са позлатом или са византијско-плавом бојом. Било је дивно видети како дечаци претражују житија светих у књигама али и на компјутеру да прегледају иконе и фреске светих насликаних различитим техникама.

Дечаци су помињали светитеље које ми знамо и прослављамо из нашег рода српског православног. Поменули су светог Василија Острошког Чудотворца, који је живео земљи пре неколико векова, који и данас чини многобројна чуда.

Пошто деца воле ликовне радионице планирамо да направимо једну малу изложбу радова преко интернета за крај школске године крајем маја.

Користимо ову прилику да се захвалимо нашем Преосвећеном Владици Иринеју на подршци, Одељењу за Просвету на лепо припремљеној бојанки, чиме смо добили подстрек да талентима и даровима, које смо добили од Господа, поделимо и обрадујемо друге хришћанске душе.

Христос Васкрсе – Ваистину Васкрсе!

+ + + + + +

Man is a being who can find a way to create something soul-beneficial using various methods. It is this time, under the pandemic (coronavirus, that confirms this noble thought.

Although for objective reasons, we have been under a ban on public gatherings for a long time, the wish of Popadija Izvorinka Žarić was to continue working with children over the Internet. In this way, we tried to fill our homes and our children's page with beautiful works. Awaiting the celebration of the holiday of Flowers, as well as the happiest holiday of Christ's Resurrection, a number of our children were diligent and creative in their homes.

Using the Orthodox coloring book "Holy Serbs", published by our Diocesan Department of Education, in a very creative way, our children had the task to paint a drawing of two saints, and at the same time to write a few sentences from their lives. We thank the parents and children who participated in the creative workshop: Emilia and Eni Stojancevic, Kristina Zdralo, Andreja and Maja Nedic, Andrija Polic, Jovan, and Gavrilo Zaric. Jovan and Gavrilo worked in a larger format with the help of their father Dragan Žarić. The drawings on the wooden base were prepared by father Dragan, while the boys painted in segments for a few days.

In the meantime, there was talk about how to make a background on the drawings. We had two options: with gilding or with Byzantine-blue color. It was wonderful to see the boys search the lives of the saints in books but also on the computer to view the icons and frescoes of the saints painted with different techniques.

The boys mentioned saints that we know and celebrate from our Serbian Orthodox family. They mentioned Saint Basil the Wonderworker of Ostrog, who lived on the earth several centuries ago, who still performs many miracles today.

Since children love art workshops, we plan to make one small exhibition of works online for the end of the school year at the end of May. We use this opportunity to thank our Most Reverend Bishop Irinej for his support, the Department of Education for the beautifully prepared coloring book, which gave us the incentive to share and bring some happiness to Christian souls with the talents and gifts we received from the Lord.

Christ is Risen - Truly He is Risen!


(32 images)


Share This:

 
Српска слога
 
Србин има једну мисо 
У срце му Бог уписо: 
Да он сваком добра жели, 
Да сироту не уцвели, 
Да дарује ко му тражи 
И бол свачиј да ублажи.
Само Србин нема слоге, 
Отуда му беде многе. 

Србин има прошлост славну 
Има веру православну,
Има језик – бисер сјајни, 
Има песму – ђердан бајни, 
Има памет – да царује, 
И вештину – да војује.
Само Србин нема слоге 
Отуда му беде многе. 

Србин има бистро око 
И брзину као соко,
Што науми учиниће, 
Што погреши поправиће, 
Свуда стиже, све постиже, 
Нико Богу није ближе. 
Само Србин нема слоге, 
Отуда му беде многе.

Ал' кад Србин стекне слогу, 
Милији ће бити Богу, 
И мајке ће у даљини, 
У Индији и у Кини, 
Својој деци говорити: 
- Желите ли срећни бити 
На Србе се угледајте 
Српском слогом заблистајте!

Church School is held Sundays after the Divine Liturgy

Црквена Школа се одржава недељом после Свете Литургије

Ancient Faith Radio
Diocese of Eastern America
Православни Мисионарски Центар
image
image
image
image
image
image
image
image

The Holy Glorious and All-Praised Leaders of the Apostles, Peter and Paul 

Troparion — Tone 4

First-enthroned of the apostles, teachers of the universe: Entreat the Master of all to grant peace to the world, and to our souls great mercy!

Kontakion — Tone 2

O Lord, You have taken up to eternal rest and to the enjoyment of Your blessings the two divinely-inspired preachers, the leaders of the Apostles, for You have accepted their labors and deaths as a sweet-smelling sacrifice, for You alone know what lies in the hearts of men.

Kontakion — Tone 2

Today Christ the Rock glorifies with highest honor The rock of Faith and leader of the Apostles, Together with Paul and the company of the twelve, Whose memory we celebrate with eagerness of faith, Giving glory to the one who gave glory to them!