St Sava Serbian Orthodox Church
530 77th Ave N St Petersburg FL 33702
Talija in St. Petersburg / Талија у Св. Петерсбургу

On Friday, Oct 19th, St. Sava of St. Petersburg hosted the Serbian folklore group Talija as they began their bi-annual American tour. The program was held this year at the parish hall. This spectacular performance was a tribute to the end of the World War I. All in attendance were delighted with the artistic presentation and fabulous dance and musical talent displayed by Talija. A reception in their honor was held following the performance at the parish hall.

—————

У петак, 19. октобра, Црква Св. Сава из Св. Петерсбурга је угостио културно уметничко друштво Талија, које је започело своју годишњу турнеју у Америци. Програм је одржан ове године у парохијској сали. Овај спектакуларни програм био је Историјом Првог светског рата. Сви присутни били су одушевљени уметничком презентацијом, игром , музичким и талентима који је приказала Талија. Пријем у њихову част одржан је након наступа у парохијској сали.

Share This:

 
Српска слога
 
Србин има једну мисо 
У срце му Бог уписо: 
Да он сваком добра жели, 
Да сироту не уцвели, 
Да дарује ко му тражи 
И бол свачиј да ублажи.
Само Србин нема слоге, 
Отуда му беде многе. 

Србин има прошлост славну 
Има веру православну,
Има језик – бисер сјајни, 
Има песму – ђердан бајни, 
Има памет – да царује, 
И вештину – да војује.
Само Србин нема слоге 
Отуда му беде многе. 

Србин има бистро око 
И брзину као соко,
Што науми учиниће, 
Што погреши поправиће, 
Свуда стиже, све постиже, 
Нико Богу није ближе. 
Само Србин нема слоге, 
Отуда му беде многе.

Ал' кад Србин стекне слогу, 
Милији ће бити Богу, 
И мајке ће у даљини, 
У Индији и у Кини, 
Својој деци говорити: 
- Желите ли срећни бити 
На Србе се угледајте 
Српском слогом заблистајте!

Church School is held Sundays after the Divine Liturgy

Црквена Школа се одржава недељом после Свете Литургије

Ancient Faith Radio
Diocese of Eastern America
Православни Мисионарски Центар
image
image
image
image
image
image
image
image

The Holy Glorious and All-Praised Leaders of the Apostles, Peter and Paul 

Troparion — Tone 4

First-enthroned of the apostles, teachers of the universe: Entreat the Master of all to grant peace to the world, and to our souls great mercy!

Kontakion — Tone 2

O Lord, You have taken up to eternal rest and to the enjoyment of Your blessings the two divinely-inspired preachers, the leaders of the Apostles, for You have accepted their labors and deaths as a sweet-smelling sacrifice, for You alone know what lies in the hearts of men.

Kontakion — Tone 2

Today Christ the Rock glorifies with highest honor The rock of Faith and leader of the Apostles, Together with Paul and the company of the twelve, Whose memory we celebrate with eagerness of faith, Giving glory to the one who gave glory to them!