asdf
St Sava Serbian Orthodox Church
530 77th Ave N St Petersburg FL 33702
Home /
Поправке и чишћење/Repairs and Cleaning

Црквено звоно опет ради. Хвала Богдану Гаврићу који је поправио звона и систем за наводњавање црквеног имања. Исто тако велико хвала Жељку Шљивићу, Раденку Попићу, Ђури Мијатовићу који су темељно очистили црквени карпет у Св. Олтару. Хвала нашем преседнику црквене Управе Предрагу цвјетковићу, који је помагао у раду на поменутим пословима, и на бризи коју показује свакодневно.

Наша молитва Господу је да Вас благослови и узврати сваким добром у изобиљу.

—————

The church bells are working again. Thanks to Bogdan Gavric, who corrected the bells and sprinkler system of the church estate. Also, many thanks to Željko Šljivić, Radenko Popić, Đuro Mijatović, who thoroughly cleaned the church carpet and Holy Oltar. We thank our President of the Church Administration, Predrag Cvjetkovic, who helped to work on the above mentioned tasks, and on the care he shows everyday.

Our prayer to the Lord is to bless you and return every good thing in abundance.

Share This:

 
Српска слога
 
Србин има једну мисо 
У срце му Бог уписо: 
Да он сваком добра жели, 
Да сироту не уцвели, 
Да дарује ко му тражи 
И бол свачиј да ублажи.
Само Србин нема слоге, 
Отуда му беде многе. 

Србин има прошлост славну 
Има веру православну,
Има језик – бисер сјајни, 
Има песму – ђердан бајни, 
Има памет – да царује, 
И вештину – да војује.
Само Србин нема слоге 
Отуда му беде многе. 

Србин има бистро око 
И брзину као соко,
Што науми учиниће, 
Што погреши поправиће, 
Свуда стиже, све постиже, 
Нико Богу није ближе. 
Само Србин нема слоге, 
Отуда му беде многе.

Ал' кад Србин стекне слогу, 
Милији ће бити Богу, 
И мајке ће у даљини, 
У Индији и у Кини, 
Својој деци говорити: 
- Желите ли срећни бити 
На Србе се угледајте 
Српском слогом заблистајте!

Church School is held Sundays after the Divine Liturgy

Црквена Школа се одржава недељом после Свете Литургије

Ancient Faith Radio
Diocese of Eastern America
Православни Мисионарски Центар

The Holy Glorious and All-Praised Leaders of the Apostles, Peter and Paul 

Troparion — Tone 4

First-enthroned of the apostles, teachers of the universe: Entreat the Master of all to grant peace to the world, and to our souls great mercy!

Kontakion — Tone 2

O Lord, You have taken up to eternal rest and to the enjoyment of Your blessings the two divinely-inspired preachers, the leaders of the Apostles, for You have accepted their labors and deaths as a sweet-smelling sacrifice, for You alone know what lies in the hearts of men.

Kontakion — Tone 2

Today Christ the Rock glorifies with highest honor The rock of Faith and leader of the Apostles, Together with Paul and the company of the twelve, Whose memory we celebrate with eagerness of faith, Giving glory to the one who gave glory to them!